Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP Przychodnia Nr. 3

przychodnie.plPrzychodnie

,  diabetolog

sobota 28.03.2020

diabetolog w Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP Przychodnia Nr. 3

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP Przychodnia Nr. 3
ul. Białówny 9/1 Białystok

  • Tel. (085) 741-69-01, (085) 732-80-41
  • E-mail :

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKULAP Przychodnia Nr. 3
ul. Białówny 9/1 Białystok

  • (085) 741-69-01, (085) 732-80-41

Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl